Ερυθρός οίνος με ποικιλίες merlot, μαλαγουζιάς και μανδηλαριάς

Έτος 2017